Finasterid - lösningen för håravfall

Om du vill köpa finasterid för att bekämpa håravfall,
så har du kommit till rätt ställe!

Köp finasterid

Finasterid-tabletter och normal skallighet hos män

Denna hemsida handlar om håravfall hos män och hur det kan motverkas. Denna typ av håravfall svarar för den absolut största delen av män som blir skalliga, och kallas även Androgen Alopeci (AGA). Minst 80 procent av alla män kommer att känna av håravfall som är kopplat till AGA även om åldern då skalligheten börjar varierar mellan männen. Enligt National Health Service i England (NHS Choices):

Manligt håravfall är den vanligaste typen av håravfall, och påverkar runt hälften av alla män när de når en ålder av 50. Normalt börjar det under senare delen av tjugoårsåldern eller tidiga trettioårsåldern och de flesta män har någon form av håravfall under deras senare del av trettioårsåldern.

Det finns bara en typ av hårtabletter som visat sig vara framgångsrika vid behandling av manligt håravfall. Den aktiva ingrediensen i dessa anti-håravfallstabletter kallas för finasterid.

Vad betyder finasterid?

Finasterid refererar till ett läkemedel som används för att behandla män som har problem med nedre urinvägarna. Dessa män behöver urinera mer ofta och har problem att hinna till toaletten. Detta orsakas av en förstorad prostata beroende på en obalans mellan testosteron och dihydrotestosteron i mannens kropp. Manligt håravfall orsakas även av en obalans mellan testosteron och dihydrotestosteron. Men detta betyder inte att män som lider av håravfall även har problem med sina urinvägar. Utnyttjande av finasterid-tabletter kan korrigera denna obalans, och stimulera hårtillväxt på skalpen och motverka framtida håravfall hos många män.

Finasterids historia

Under 1970-talet reste en forskare från ett universitet i New York till en liten by i Dominikanska Republiken efter rapporter om att unga flickor blev pojkar. Det visade sig att dessa rapporter var sanna och efter omfattande forskning drogs slutsatsen att de föddes som pojkar men att de inte utvecklade manliga drag eftersom de saknade ett enzym kallat 5-alfa-reduktas. Manliga drag utvecklas genom de manliga hormonerna testosteron och den mer kraftfulla dihydrotestosteron. Testosteron produceras i testiklarna och i vissa delar av kroppen där 5-alfa-reduktas-enzymet är närvarande omvandlas det till dihydrotestosteron. Läkemedelsbolaget MSD använde därefter denna kunskap till att producera finasterid som bromsar detta enzym så att en mindre mängd dihydrotestosteron produceras hos hälsosamma män som lider av en förstorad prostata. När deras nivåer av dihydrotestosteron minskat kommer deras prostata att krympa och symptomen kommer att gå över. Läkemedlet introducerades av dem på marknaden under varumärket Proscar. Man noterade därefter att finasterid aktiverar hårtillväxt på skalpen och motverkar ytterligare håravfall. Efter ytterligare forskning drog de slutsatsen att en mycket lägre dos av finasterid var nödvändig (jämfört med Proscar) för att vara effektivt mot manligt håravfall. Därför lanserade MSD ett annat finasterid-läkemedel på marknaden speciellt för androgen alopeci, kallat Propecia.

Hur fungerar finasterid?

Enzymet som är ansvarigt för omvandling av testosteron till dihydrotestosteron finns på skalpen. Mer specifikt i talgkörtlarna hos hårsäckarna. Dihydrotestosteron orsakar att hårsäckarna krymper vilket i sin tur leder till håravfall hos män. När män tar finasterid-tabletter kommer det att blockera enzymet och resulatet blir att mängden dihydrotestosteron som finns närvarande i hårsäckarna kommer att minska. Hårsäckarna kan då regenerera sig själva; håravfallet avstannar och återväxt av hår kommer att ske.

Varför ska jag använda finasterid?

Vanlig skallighet hos män påverkar ofta deras självförtroende negativt. Det konstanta medvetandet om att ha mindre hår på ens huvud kan göra dem mindre självsäkra och tveksamma i sitt agerande. Tänk på händelser som sker på arbetet eller skolan och i förhållanden. Totalt sett är män som genomgår manligt håravfall olyckliga i livet. En ung man kommer att ha svårare att hantera håravfall än äldre män, därför bör de börja ta finasterid omedelbart, och undvika en negativ syn på deras liv. Med en positiv själv-insikt blir livet lättare och framgång i kärlek, pengar och utseende kan uppnås. Om håravfallet inte påverkar en person negativt så behöver de inte ta finasterid.

När kan jag använda finasterid?

Om du upptäcker att ditt hår börjar bli tunnare frampå huvudet eller på toppen. Ett hårfäste som drar sig bakåt är även en god indikator på att du tappar hår. Androgen alopeci följer ett typiskt mönster vilket gör det lätt att bedöma om ditt håravfall beror på denna genetiska åkomma. Genom att använda "Norwood-Hamiltons skala för manlig skallighet" är det möjligt att bedöma din nuvarande situation av håravfall. Norwood-Hamiltons skala delar in avancemanget av håravfall i sju kategorier.

Norwood-Hamilton skala med de sju faserna av håravfall hos män

Norwood-Hamiltons skala för manlig skallighet

I Fas I finns det inga tecken på håravfall och därför ingen anledning att använda finasterid. I Fas II, III och IV har användning av finasterid den mest noterbara effekten. De uttunnade områdena vid tinningarna och på toppen av huvudet har fortfarande aktiva hårsäckar även om du inte kan se detta med blotta ögat. När du väl börjar ta finasterid dagligen kommer nivåerna av DHT i talgkörtlarna hos hårsäckarna att minska och hårsäckarna kommer att få möjlighet att regenerera sig själva. Resultatet blir att håret växer tillbaka i dessa skalliga områden. I Fas V, VI och VII kommer majoriteten av de skalliga områdena inte att ha aktiva hårsäckar längre och därför kan mindre återväxt av hår förväntas. Dock kan du stoppa håravfall fullständigt, genom att börja ta finasterid, bibehålla det älskade håret du fortfarande har kvar och motverka att bli helt skallig. För att avsluta bör du, om du lider av håravfall beroende på androgen alopeci, köpa finasterid så snart som möjligt för att kunna dra nytta av de aktiva hårsäckar som fortfarande finns på din skalp. På detta sätt kan du uppnå högsta möjliga återväxt av håret innan det är för sent.

Stoppa håravfall? Köp din farmaceutiska finasterid här!

Köp finasterid