Finasterid - lösningen för håravfall

Om du vill köpa finasterid för att bekämpa håravfall,
så har du kommit till rätt ställe!

Köp finasterid

Biverkningar av finasterid

För att ett läkemedel ska godkännas av FDA måste det gå igenom flera testfaser. Först måste eventuell toxicitet elimineras. Nästa steg är att testa ökande doser på friska människor för att se till att det är säkert att fortsätta att testa. Följande steg är att kontrollera om det finns någon effekt för den antagna sjukdomen. Om så är fallet kommer det sista steget vara att testa läkemedlet på patienter för att bedöma verksamhet, effektivitet och säkerhet.

Finasteridforskning i det sista steget av klinisk provning på 1879-män har visat att det främjar hårväxten och förhindrar ytterligare håravfall hos en betydande mängd män som lider av ärftligt manligt håravfall. Dessutom upprätthålls den hårväxt som uppnåddes under det första året av behandling även efter det andra året. Fotografier av män som drabbats av håravfall på vertexet har visat att 48 procent av dem visade förbättring av hårväxten efter det första året och 66 procent efter det andra året. Den terapeutiska dos eringen tolererades väl, med 7,7 procent av männen som fick 1 mg finasterid dagligen har gjort rapporteringsbiverkning jämfört med 7,0 procent av patienterna som fick placebo. De totala rapporterade sexuella biverkningarna av denna grupp var signifikant större hos män som fick finasterid jämfört med de som fick en placebo, med 3,8 procent respektive 2,1 procent. Dessa sexuella biverkningar bestod av funktionsstörningar relaterade till manens utlösning, libido och erektion. Alla sexuella biverkningar försvann efter avbruten finasteridbehandling medan männen som fortsatte behandlingen fortsatte att uppleva dessa biverkningar.

Andra biverkningar som har visat sig vara relaterade till finasterid är ångest och depression. En studie utfördes på 128 män med ärftligt manligt håravfall som administrerades en daglig dos av 1 mg finasterid .Syftet med studien var att undersöka om en finasterid-dos som överensstämmer med FDA godkända håravfallsbehandling av 1 mg per dag, kan orsaka humörsvängningar som ångest och depression. Stämningsnivåerna mättes före och efter experimentet med hjälp av enkäter. Resultaten visade att det fanns en märkbar (signifikant) ökning av depressiva symtom. Forskarna som ansvarar för denna studie rekommenderar att män med högre risk för depression bör noggrant undersökas innan de får recept på finasterid.

Stoppa håravfall? Köp din farmaceutiska finasterid här!

Köp finasterid